Skup monet koronnych Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August Poniatowski panował w latach 1764-1795. Jedną z najczęściej wymienianych zasług króla było przeprowadzenie sprawnej reformy monetarnej. Warto pamiętać, że w czasie, kiedy obejmował tron Polski niemal każda dzielnica kraju posługiwała się inną walutą, a taka sytuacja nie sprzyjała gospodarce, nie mówiąc już o międzydzielnicowym handlu. Większość monet była bita w mennicach prywatnych, co również nie wpływało dodatnio na ogólny bilans fiskalny państwa.

Decyzją Stanisława Augusta utworzono sieć mennic państwowych, rozlokowanych w różnych częściach kraju. Szczególne przywileje nadano mennicom zlokalizowanym w Krakowie i Warszawie, m.in. przywilej bicia monet koronnych. Mennica krakowska zlokalizowana była w latach 1765-1768 na Wawelu, a jej zarządcą pozostawał Piotr Mikołaj Gartenberger (znak menniczy „G”). Co ciekawe, monety produkowane przez mennicę warszawską (w latach 1765-1795) oznaczane były tym samym inicjałem (jej administratorem również był wspomniany już Piotr Mikołaj Gartenberger), skąd pojawia się pewna trudność w precyzyjnym rozszyfrowaniu pochodzenia niektórych monet. Od 1792 roku zaczęto stosować inicjał „MV” lub „MW” dla monet wybitych w mennicy warszawskiej. Podstawą systemu monetarnego uczyniono grzywnę kolońską, co zapewniło względną stabilność nowopowstałej walucie – złotówce (dzielonej na grosze). Jednostek monetarnych pozostających w obiegu było bardzo dużo, m.in.: szelągi, półgrosze, grosze, trojaki, szóstaki, dziesiątaki, srebrniki, półzłotówki, złotówki, dwuzłotówki, półtalary, talary, dukaty (najwyższy nominał). Szczególnie ciekawe, z punktu widzenia kolekcjonera, wydają się być złotówki i dukaty, które stanowią dzisiaj dość rzadki nabytek.

Oferujemy bardzo dobre ceny skup monet z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, tj. monet z lat 1765-1795

Szczególnie interesują nas następujące monety z tego okresu

 • szeląg, lata 1766, 1767, 1768, 1775, 1776, 1792
 • półgrosz, roczniki 1765-1792
 • grosz, roczniki 1765-1795
 • trojak koronny
 • trojak koronny
 • 6 groszy
 • grosz srebrny
 • 10 groszy
 • 2 grosze srebrne
 • 1 złoty
 • 1 złoty
 • 2 złote
 • 2 złote
 • 1/2 talara
 • talar 6 złotowy
 • talar 8 złotowy